INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter.
Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är självklart för oss på Hotell Erikslund AB.

 

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter
personuppgiftslagen (PuL) och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

 

Hotell Erikslund AB behandlar även personuppgifter för användare, kunder och medlemmar i Best Western Rewards®.

 

Nedan kan du läsa vidare om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter.

 

Vår policy för behandling av personuppgifter
När ditt företag blir kund hos oss samlar vi, förutom dina företagsuppgifter, också in dina och efter ert önskemål andra nyckelpersoners personuppgifter så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vår grundläggande princip för insamlande av personuppgifter är:
– att inte samla in mer information än vad som behövs
– att inte ha den kvar längre än vi behöver
– att inte använda den till något annat än vad vi samlade in den för

Vi ska också alltid informera om hur uppgifterna ska behandlas, vid behov begära samtycke och att tillåta insyn i den vidare hanteringen av de personuppgifter vi hanterar.


Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

 

Det är viktigt för Hotell Erikslund AB att alltid hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera personuppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Hotell Erikslund AB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Hotell Erikslund samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Hotell Erikslund samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Den information som kan komma att samlas in är t.ex

• kontaktinformation, såsom ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer;
• kreditkortsnummer annat betalningskontonummer, fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation
• medlemsinformation för Best Western Rewards®("BWR®") loyalitetsprogram
• dokumentation och kopior på din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss
• information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskilt rum);
• i begränsade fall, information som handlar om kundernas kreditvärdighet.
• annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna.

Vi samlar även in personlig information om dig från ett antal källor, vilka inkluderar:

• genom hemsidan;
• genom reservationer
• genom sociala medier och Hotell Erikslund ABs digitala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram);
• när du i annat fall frivilligt ger din personliga information till oss, vilket t ex. inkluderar anmälan till nyhetsbrev

Så här använder vi dina personuppgifter Hotell Erikslund AB använder personuppgifter för att:

• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
• bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
• diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
• analysera och förbättra kvaliteten på - och upplevelsen av - Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
• individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
• analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
• öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta
• marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteendemarknadsföring.

Direktutskick
För att via direktutskick marknadsföra aktuella händelser, nyheter etc. som kan vara av intresse för dig behandlar vi dina personuppgifter.

 

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

 

Gällande marknadsföring via e-post kan du när som helst avregistrera dig. Genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick tillser du att förhindra framtida utskick till den e-postadress som är mottagare.


I alla marknadsförings utskick via e-post som Hotell Erikslund AB gör finns även möjligheten för dig att blir raderad från alla våra register.

Lagring och överföring av personuppgifter
All vår data innehållande personuppgifter behandlas och lagras säkert genom såväl tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till graden av känslighet i uppgifterna.

 

Hotell Erikslund AB använder underleverantörer t.ex. för datordrift och personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för Hotell Erikslund ABs räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att det, enligt lag, upprättats ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och underleverantören, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

 

Hotell Erikslund AB kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hotell Erikslund AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa webbsidor och applikationer
Vi kan länka till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. Om du klickar på en tredje parts webbplats, kommer du till en webbplats som vi inte kontrollerar. Denna policy gäller inte för den webbplatsens sekretessrutiner. Läs andra webbplatsers sekretesspolicy noga. Vi är inte ansvariga för dessa.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter och du kan återkalla ditt samtycke (ej retroaktivt) när du önskar genom att kontakta oss på info@hotellerikslund.se med dina önskemål.

 

Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Hotell Erikslund AB till den adress som framgår sist i dokumentet och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, bostadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Hotell Erikslund AB) och eventuellt medlemsnummer i Best Western Rewards®. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Hotell Erikslund AB. Du har även rätt att utan avgift få ett utdragsom visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. 


Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Hotell Erikslund AB om detta genom att skicka e-post till reception@hotellerikslund.se  - skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. Hotell Erikslund AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Hotell Erikslund AB behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, kan du kontakta oss på info@hotellerikslund.se - skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

 

Begäran av utdrag av personuppgifter görs skriftligen via brev till:

 

Hotell Erikslund AB
Att: Personuppgifer
Åstorpsvägen 15
262 96 Ängelholm